Svetski dan bezbednosti pacijenata

Širom sveta, 17. septembra se obeležava Svetski dan bezbednosti pacijenata, a ove godine, u fokusu je bezbedna primena lekova. Ova globalna kampanja, pod pokroviteljstvom Svetske zdravstvene organizacije (SZO) poziva sve zainteresovane strane da preduzmu mere u ključnim oblastima koje su povezane sa potencijalno značajnom štetom za pacijente usled nebezbedne primene lekova.

Svaka osoba širom sveta će u nekom trenutku svog života uzimati lekove za prevenciju ili lečenje bolesti. Međutim, lekovi ponekad, ako se pogrešno čuvaju, propisuju, izdaju, primenjuju, ili ako se ne prate nakon primene, mogu izazvati ozbiljnu štetu.

Ukoliko ste pacijent, proverite da li koristite odgovarajući lek na adekvatan način. Ukoliko niste sigurni, obratite se zdravstvenom radniku za savet. Uz svaki lek u Republici Srbiji priloženo je Uputstvo koje sadrži važne informacije koje treba pročitati pre primene leka. Ukoliko ste zdravstveni radnik, pitajte pacijenta da li je shvatio kako se lek pravilno koristi.

Praćenje bezbednosti lekova (farmakovigilanca) jedan je od najvažnijih poslova Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS). Kao regulatorno telo, ALIMS preko svog Nacionalnog centra za farmakovigilancu (NCF) kontinuirano održava i unapređuje nacionalni sistem farmakovigilance u Srbiji, i to u saradnji sa svim učesnicima, uključujući zdravstvene radnike i ustanove, pacijente, proizvođače lekova i nosioce dozvola za lek i distributere, a sve sa ciljem zaštite javnog zdravlja i unapređenja bezbednosti pacijenta.

Farmaceutska industrija takođe ima obavezu da redovno prati bezbednost svojih lekova, kako tokom perioda razvoja, tako i nakon dobijanja dozvole za stavljanje leka u promet, kroz otkrivanje ranije neprepoznatih opasnosti, razjašnjavanje predisponirajućih faktora, pobijanje lažnih bezbednosnih signala i kvantifikovanje rizika u odnosu na korist za svaki pojedinačni lek.

Bezbednost primene lekova je podjednako važna kao i njihova efikasnost. Sumnju na neželjene reakcije možete prijaviti Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije:

  • popunjavanjem online obrasca za prijavljivanje neželjenih reakcija koji je dostupan na internet stranici ALIMS-a: www.alims.gov.rs
  • preuzeti obrazac možete poslati na jedan od sledećih načina: poštom (Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd), telefaksom (011 39 51 130) ili elektronskom poštom (nezeljene.reakcije@alims.gov.rs).

Dodatno, sumnju na neželjene reakcije na lek možete da prijavite i nosiocima dozvole za lek u Srbiji koristeći podatke iz Uputstva za lek.

Foto: freepic.es

Prethodni tekstVeliki korak u unapređenju lečenja
Sledeći tekstNajava novih inovativnih lekova na listi vest od izuzetnog značaja