AbbVie d.o.o.

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 115E
11000 Beograd
Telefon: +381 11 441 23 00
Faks: +381 11 441 23 08
E-mail: abbvie.serbia@abbvie.com
Internet: www.abbvie.com

Astellas

Adresa: Strahinjića Bana 39
11000 Beograd
Telefon: +381 11 785 05 01
Faks: +381 11 262 08 65
E-mail: jelena.karadzic@astellas.com
Internet: www.astellas.com

AstraZeneca UK Ltd.

Adresa: Milutina Milankovića 1i
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 333 69 00
Faks: +381 11 333 69 01
E-mail: csbg.office@astrazeneca.com
Internet: www.astrazeneca.com

Bayer pharmaceuticals

Adresa: Omladinskih brigada 88b
11000 Beograd
Telefon: +381 11 207 02 07
Faks: +381 11 207 02 01
Internet: www.bayer.co.rs

Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o.

Adresa: Milentija Popovića 5a
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 311 59 60
Faks: +381 11 311 59 61
Internet: www.boehringer-ingelheim.com

Eli Lilly (Suisse) S.A. Beograd

Adresa: Vladimira Popovića 38
11000 Beograd
Telefon: +381 11 655 00 01
Faks: +381 11 712 07 98
Internet: http://elililly.rs/sr/index.aspx

Janssen-Cilag Kft

Adresa: Omladinskih brigada 88b
11000 Beograd
Telefon: +381 11 353 68 10
Faks: +381 11 353 68 01
Internet: www.janssen-emea.com

Merck d.o.o.

Adresa: Omladinskih brigada 90v
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 217 57 61
Faks: +381 11 21767 81
E-mail: merck@merck.rs
Internet: www.merck.rs

Merck, Sharp & Dohme d.o.o.

Adresa: Omladinskih brigada 90A/1400
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 441 02 00
Faks: +381 11 441 02 03
Internet: www.msd.rs

Novartis Pharma Services Inc.

Adresa: Omladinskih brigada 90A, Airport City
11070 Beograd
Telefon: +381 11 201 40 00
Faks: +381 11 311 26 02
E-mail: office.serbia@novartis.com
Internet: www.novartis.com

Novo Nordisk Pharma d.o.o.

Adresa: Milutina Milankovića 9b
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 222 27 00
Faks: +381 11 222 27 01
E-mail: srbija@novonordisk.com
Internet: www.novonordisk.rs

Pfizer H.C.P. Corporation

Adresa: Trešnjinog cveta 1 /VI
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 363 00 00
Faks: +381 11 363 00 33
E-mail: office_serbia@pfizer.com
Internet: www.pfizer.com

Roche d.o.o.

Adresa: Milutina Milankovića 11a
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 202 28 60
Faks: +381 11 260 72 70
E-mail: serbia.office@roche.com
Internet: www.rochesrbija.rs

Les Laboratoires Servier

Adresa: Bulevar Milutina Milankovića 11a
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 222 50 60
Faks: +381 11 222 50 67
E-mail: info@rs.mailgrs.com
Internet: www.servier.com

Takeda d.o.o. Beograd

Adresa: Milutina Milankovića 11a
Objekat E2 (C), IV sprat
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 312 25 50
Faks: +381 11 267 06 32
Internet: www.takeda.rs

Izveštaji

Najnovije vesti

Najava novih inovativnih lekova na listi vest od izuzetnog značaja

Najava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) da će do kraja godine na listu lekova dostupnih građanima Srbije o trošku države biti uključene dodatne...