AbbVie d.o.o.

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 115E
11000 Beograd
Telefon: +381 11 441 23 00
Faks: +381 11 441 23 08
E-mail: abbvie.serbia@abbvie.com
Internet: www.abbvie.com

Astellas

Adresa: Strahinjića Bana 39
11000 Beograd
Telefon: +381 11 785 05 01
Faks: +381 11 262 08 65
E-mail: jelena.karadzic@astellas.com
Internet: www.astellas.com

AstraZeneca UK Ltd.

Adresa: Milutina Milankovića 1i
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 333 69 00
Faks: +381 11 333 69 01
E-mail: csbg.office@astrazeneca.com
Internet: www.astrazeneca.com

Bayer pharmaceuticals

Adresa: Omladinskih brigada 88b
11000 Beograd
Telefon: +381 11 207 02 07
Faks: +381 11 207 02 01
Internet: www.bayer.co.rs

Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o.

Adresa: Milentija Popovića 5a
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 311 59 60
Faks: +381 11 311 59 61
Internet: www.boehringer-ingelheim.com

Eli Lilly (Suisse) S.A. Beograd

Adresa: Vladimira Popovića 38
11000 Beograd
Telefon: +381 11 655 00 01
Faks: +381 11 712 07 98
Internet: http://elililly.rs/sr/index.aspx

Janssen-Cilag Kft

Adresa: Omladinskih brigada 88b
11000 Beograd
Telefon: +381 11 353 68 10
Faks: +381 11 353 68 01
Internet: www.janssen-emea.com

Merck d.o.o.

Adresa: Omladinskih brigada 90v
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 217 57 61
Faks: +381 11 21767 81
E-mail: merck@merck.rs
Internet: www.merck.rs

Merck, Sharp & Dohme d.o.o.

Adresa: Omladinskih brigada 90A/1400
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 441 02 00
Faks: +381 11 441 02 03
Internet: www.msd.rs

Novartis Pharma Services Inc.

Adresa: Omladinskih brigada 90A, Airport City
11070 Beograd
Telefon: +381 11 201 40 00
Faks: +381 11 311 26 02
E-mail: office.serbia@novartis.com
Internet: www.novartis.com

Novo Nordisk Pharma d.o.o.

Adresa: Milutina Milankovića 9b
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 222 27 00
Faks: +381 11 222 27 01
E-mail: srbija@novonordisk.com
Internet: www.novonordisk.rs

Pfizer H.C.P. Corporation

Adresa: Trešnjinog cveta 1 /VI
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 363 00 00
Faks: +381 11 363 00 33
E-mail: office_serbia@pfizer.com
Internet: www.pfizer.com

Roche d.o.o.

Adresa: Milutina Milankovića 11a
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 202 28 60
Faks: +381 11 260 72 70
E-mail: serbia.office@roche.com
Internet: www.rochesrbija.rs

Sanofi - Aventis d.o.o.

Adresa: Španskih boraca 3/VI
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 442 29 00
E-mail: info.serbia@sanofi.com
Internet: www.sanofi.com

Les Laboratoires Servier

Adresa: Bulevar Milutina Milankovića 11a
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 222 50 60
Faks: +381 11 222 50 67
E-mail: info@rs.mailgrs.com
Internet: www.servier.com

Takeda d.o.o. Beograd

Adresa: Milutina Milankovića 11a
Objekat E2 (C), IV sprat
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 312 25 50
Faks: +381 11 267 06 32
Internet: www.takeda.rs

Izveštaji

Najnovije vesti

Nedelja imunizacije: važno održati kontinuitet vakcinacije

Beograd, 26. april 2021. Od ključne važnosti za čitavo naše društvo je da se održi kontinuitet i obuhvat u vakcinaciji i to ne samo protiv...