O NAMA

Udruženje proizvođača inovativnih lekova INOVIA osnovano je u februaru 2007. godine. Članice udruženja su inovativne farmaceutske kompanije koje posluju u Srbiji.

Misija INOVIA je u promociji tehnološkog i ekonomskog razvoja inovativne farmaceutske industrije u Srbiji, i kao lideri na tom polju, posvećeni smo radu sa svim relevantnim subjektima koji mogu uticati na poboljšanje zdravstvenog sistema Srbije. Od 2009. godine, INOVIA je član EFPIA-je, Evropske federacije farmaceutske industrije, čiji kodeksi su samim tim postali obavezujući za sve kompanije članice Udruženja INOVIA.

MISIJA I CILJEVI

Osnovna misija INOVIA je promocija tehnološkog i ekonomskog razvoja farmaceutske industrije u Republici Srbiji i pružanje pomoći u dovođenju na tržište medicinskih proizvoda koji poboljšavaju zdravlje ljudi širom sveta.

Ciljevi INOVIA su promocija obrazovanja, aktivnosti i navika za postizanje boljeg zdravlja i kvaliteta života ljudi; uspostavljanje transparentnog i partnerskog dijaloga sa vodećim vladinim i nevladinim organizacijama u Srbiji sa ciljem da se identifikuju i primene propisi najbolje prakse. Jedna od inicijativa INOVIA je usvajanje Kodeksa ponašanja u promovisanju lekova koji se propisuju i izdaju na recept i u komunikaciji sa zdravstvenim radnicima. Potpisnice Kodeksa su sve članice INOVIA. Detaljne odredbe u Kodeksu treba da osiguraju da farmaceutske kompanije rade na odgovoran, etički i profesionalan način.

UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA INOVIA


Ana Govedarica (Roche), Predsednica Upravnog odbora
Semir Attar (Sanofi), Potpredsednik Upravnog odbora
Milena Argirović (Takeda), član Upravnog odbora
Dominika Sefton (Novartis), član Upravnog odbora
Božidar Gavrilović (Bayer), član Upravnog odbora

NADZORNI ODBOR UDRUŽENJA INOVIA


Ivan Krpić (Janssen), Predsednik Nadzornog odbora
Ina Bulat (Merck), član Nadzornog odbora
Nebojša Škuljec (MSD), član Nadzornog odbora

Najnovije vesti

Nedelja imunizacije: važno održati kontinuitet vakcinacije

Beograd, 26. april 2021. Od ključne važnosti za čitavo naše društvo je da se održi kontinuitet i obuhvat u vakcinaciji i to ne samo protiv...

Članice udruženja INOVIA

Adresa

Đorđa Stanojevića 11d / 37 (Belville)
11070 Beograd

E-mail

bojan.trkulja@inovia.rs