PARADIGM, jedinstvena saradnja u cilju boljeg angažmana pacijenata prilikom razvoja lekova počinje prvim otvorenim forumom o angažmanu pacijenata

Brisel, 10. april 2018 – Danas je pokrenuta potpuno nova saradnja 34 javna i privatna partnera, sa ciljem da se postigne smisleni angažman pacijenata prilikom razvoja lekova. PARADIGM je skraćenica od Patients Active in Research and Dialogues for an Improved Generation of Medicines (pacijenti aktivni u istraživanju i dijalozima za poboljšanu generaciju lekova) i finansira se od strane Inicijative za inovativne lekove.

Konzorcijum PARADIGM vode Evropski forum pacijenata i EFPIA a članovi su partneri iz organizacija pacijenata, regulatornih tela, univerziteta, neprofitnih organizacija, malih i srednjih preduzeća, trgovinskih udruženja i farmaceutskih kompanija. PARADIGM je javno privatno partnerstvo koje finansira Inicijativa za inovativne lekove i članice EFPIA. Pokrenuto je 1. marta 2018. godine i trajaće 30 meseci – do avgusta 2020. godine.

Angažman pacijenta u bio-medicinskim istraživanjima je ključan za postizanje boljih zdravstvenih rezultata. PARADIGM će se bazirati na postojećim alatima, popuniće praznine u znanju, definisati način na koji će svi alati budu dostupnim onima kojima su potrebni, podićiće svest među onima koji misle da im ti alati ne trebaju i izgradiće održiv način za angažman pacijenata.

Na kraju 30-mesečnog životnog veka projekta, pacijenti i istraživači će imati pristup okviru koji omogućava strukturno, smisleno, održivo i etičko angažovanje pacijenata kroz tri ključne tačke vezane za odluku o razvoju medicinskih proizvoda: postavljanje prioriteta istraživanja; dizajniranje kliničkih ispitivanja i rani dijalog sa regulatorima i organima HTA.

Da bi se postigli ovi ambiciozni ciljevi, PARADIGM udružuje snage sa drugim inicijativama za angažovanje pacijenata i organizuje Prvi otvoreni forum o angažovanju bolesnika, u saradnji sa EUPATI (European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation) i PFMD (Patient Focused Medicines Development).

IZVOREFPIA
Prethodni tekstKineski/EU forum farmaceutske industrije
Sledeći tekstPolitika: Od juna novi lekovi za leukemiju, hepatitis C i karcinom dojke