Značaj inovacija u vreme pandemije Covid-19

Ako bismo pokušali da obrazložimo značenje reči inovacija suština bi se svela na sledeće: poboljšanje kvaliteta nečemu kroz stvaranje nečeg novog. Kada ovu suštinu stavimo u kontekst zdravstvenog sistema i zamenimo sa ljudskim životom i njegovim kvalitetom, nameće se pitanje – ima li važnije akcije i čemu bi se trebalo više posvetiti nego kontinuiranom povećanju prisustva inovacije u ovom polju?

Kada je u pitanju naša zemlja, prema Evropskom inovacionom indeksu u 2019. smo bili zemlja sa srednjim stepenom inovativnosti, mada sa kontinuiranim uzlaznim trendom od 2010. Glavni nosioci inovacionih procesa kod nas su pojedinačni inovatori, kompanijske investicije i online prodaja, dok trenutno nedostaju snažni istraživački ekosistemi i finansijska podrška za razvoj inovacija, što očekujemo da se popravi i dodatnim fiskalnim olakšicama za sektor istraživanja i razvoja.

Govoreći o značaju inovacija možemo se osvrnuti i na trenutnu pandemiju novog korona virusa. Ova bolest je stavila na test sve sisteme a posebno zdravstveni. Iz našeg ugla, stabilnost i otpornost tako kompleksnog sistema je očuvana upravo saradnjom javnog i privatnog sektora. S tim u vezi, trebalo bi istaći i da su Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) promptno reagovali obezbeđivanjem uslova za kontinuirano snabdevanje lekovima i digitalizacijom servisa za osiguranike kako ne bi morali zbog obnove recepta da dolaze u zdravstvene ustanove. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je takođe maksimalno podržala nesmetano nastavljanje posla prelaskom na digitalne servise i pojednostavljenjem određenih procedura. Veliki doprinos je dala i inovativna farmaceutska industrija, kroz implementiranje digitalnih platformi – edukativni vebinari, virtuelne konferencije – sa ciljem razmene svih važnih informacija u vezi sa Covid-19 i osnaživanja predstavnika struke da bolje odgovore izazovima u pandemijskim uslovima, bez rizika od širenja infekcije. Inovativna farmaceutska industrija je pružila i značajnu podršku u vidu donacije lekova, medicinske i zaštitne opreme i finansijske pomoći, čime je još jednom pokazala da je pouzdan partner zdravstvenog sistema naše zemlje. Upravo tu se vide dobre strane inovacija i digitalizacije domaćeg javnog zdravstva pa zato saradnju na polju inovacija vidimo kao osnovni temelj daljeg unapređenja domaćeg zdravstva kroz sinhrono delovanje države i industrije kad god je to moguće i korisno za pacijente.

U uslovima pandemije, kada se javlja ogroman dodatni pritisak na zdravstvene resurse, sve više se ističe značaj upravo onih medicinskih procedura koje poboljšavaju efikasnost lečenja. Upravo tu ogroman značaj imaju inovativni lekovi. Kada zahvaljujući inovativnoj terapiji možemo da produžimo život pacijenata, kada im poboljšamo kvalitet života, uticaj na pojedinačnog pacijenata je nemerljiv. Baš zbog toga, od izbijanja Covid-19 epidemije, inovativna industrija aktivno istražuje načine kako da svojim naučnim pristupom i ekspertizom pomogne i doprinese zaštiti zdravlja i dobrobiti naših ljudi, ali i da uspešnim upravljanjem globalnim i lokalnim lancima snabdevanja osigura podršku pacijentima i svima onima koji zavise od naših proizvoda. Svakodnevno radimo na tome da inovativne terapijske mogućnosti učinimo jednako dostupnima svim ljudima, kako u svetu tako i u Srbiji.

Danas znamo da su pojedine kategorije obolelih posebno osetljive i u povećanom riziku od lošeg ishoda u slučaju infekcije korona virusom: osobe sa astmom, hroničnom bubrežnom slabošću, hroničnim oboljenjima pluća, dijabetesom, imunokompromitovani bolesnici, oni sa ozbiljnim srčanim oboljenjima, onkološki pacijenti, a dodatno i ako su stariji od 65 godina… U pitanju je veliki procenat stanovništva koje je važno zaštititi inovativnim terapijskim opcijama koje već postoje, što poziv na akciju i uvođenje i osnaživanje inovacije u zdravstveni sistem čini neodložnim.

Iz tog razloga smatramo da je potrebno nastaviti sa politikom podrške inovacijama, posebno u ovako osetljivim periodima koji iz korena menjaju način na koji funkcioniše društvo i ekonomija uopšte. Početkom godine započeto uključivanje novih inovativnih lekova na Listu lekova RFZO bi trebalo nastaviti jer je Srbija već u popriličnom zaostatku u dostupnosti inovativnih terapija u odnosu na ostale zemlje u okruženju.

Ako je pitanje – možemo li inovacijom promeniti trenutno stanje i neku sledeću pandemiju dočekati sa značajno nižim početnim rizikom – odgovor je jasan: sigurno da možemo i moramo, jer život ne može i ne sme da čeka.

(Autor: dr Velimir Cvjetičanin – Objavljeno u dnevnom listu Politika)

Prethodni tekstDANAS: Dug put leka od njegovog otkrivanja do tržišta
Sledeći tekstRazvoj vakcina samo uz poštovanje visokih etičkih standarda i principa nauke