Inovativne farmaceutske kompanije u Evropi podižu nivo transparentnosti objavljujući podatke o svojem ulaganju u zdravstvo

Beograd, 20. jun 2016.

Tokom narednih deset dana, u okviru zajedničke inicijative koja se odvija istovremeno u 33 evropske zemlje, inovativne farmaceutske kompanije će objaviti podatke o saradnji sa zdravstvenim radnicima i zdravstvenim ustanovama i organizacijama u Republici Srbiji. Podaci koji će biti dostupni na internetu pokazaće nivo ulaganja u zdravstvo u Srbiji, zahvaljujući čemu se omogućava razvoj novih lekova kroz deljenje najbolje kliničke prakse, razmenu informacija o uticaju novih lekova na menjanje terapijskih protokola i oblikovanje budućih kliničkog istraživanja.

“Redovna interakcija industrije sa zdravstvenim radnicima i zdravstvenim ustanovama i organizacijama je ključna za sticanje saznanja na osnovu kojih inovativne farmaceutske kompanije ulažu napore u poboljšanje terapije i lečenja bolesnika. Podizanje nivoa transparentnosti u odnosima između farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika će obezbediti da ovu saradnju bolje razumeju svi učesnici u sistemu zdravstvene zaštite, kao i opšta javnost”, kaže Izvršni direktor udruženja INOVIA, dr Bojan Trkulja.

Prvi izveštaji, u kojima će biti objavljena ulaganja u razvoj lekova, sredstva dodeljena zdravstvenim ustanovama u svrhu edukacije, kao i prenosi vrednosti prema zdravstvenim radnicima za aktivnosti kao što su prezentacije na edukativnim sastancima, konsultantske usluge, učešće u savetodavnim odborima i troškovi putovanja i boravka na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, obuhvatiće prenose vrednosti koji su se dogodili u 2015. godini.

Uvođenje dodatne transparentnosti u ove već visoko regulisane i značajne odnose će dodatno učvrstiti temelje budućih odnosa. Saradnja farmaceutske industrije, zdravstvenih radnika i zdravstvenih ustanova i organizacija je neophodan preduslov u razvoju lekova koji donose napredak u lečenju i omogućavaju poboljšanje života pacijenata.

Svima kojima su potrebne dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa objavljivanjem ovih podataka na raspolaganju je email adresa Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. preko koje mogu potražiti dodatne informacije i preneti svoja zapažanja.

 

Obustaviti iznošenje netačnih informacija o farmaceutskoj industriji

Beograd, 19. decembar 2013.

Udruženje proizvođača inovativnih lekova INOVIA koje čini 19 internacionalnih farmaceutskih kompanija, zahteva od Vlade Srbije da se odmah prekine sa neosnovanim kritikovanjem i iznošenjem netačnih informacija o farmaceutskoj industriji koje poslednjih meseci sprovodi direktor Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja prof. dr Momčilo Babić.

Udruženje INOVIA smatra da je nedopustivo da bilo ko, u nizu javno iznetih stavova, čitavu farmaceutsku industriju karakteriše kao koruptivnu, bahatu i štetnu po državu. Ovakvo generalizovanje i paušalno ocenjivanje nanosi štetu čitavom zdravstvenom sistemu Srbije i pacijentima. Time se urušava poverenje i kredibilitet svih onih koji sprovode zdravstvenu zaštitu građana. Kao društvo koje teži da primenjuje evropske vrednosti, od izuzetnog je značaja da o tome da li se neko ogrešio o zakon ili ne, odlučuju relevantni državni organi a ne pojedinci.

Interes svih članica Udruženja INOVIA je da tržište lekova u Srbiji bude transparetno i uređeno, kao i da se svi procesi odvijaju u skladu sa nacionalnim i međunarodnim propisima. Sve farmaceutske kompanije okupljene u ovom udruženju imaju vrlo stroga interna pravila, kontrole i procedure koje imaju za cilj sprečavanje zloupotreba i rad u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Članice Udruženja INOVIA dužne su da se pridržavaju kodeksa i pravila koja su često strožija i restriktivnija u odnosu na postojeću zakonsku regulativu Republike Srbije, kada je promovisanje lekova i komunikacija sa zdravstvenim radnicima u pitanju. Treba podsetiti da je Udruženje INOVIA od Ministarstva zdravlja ove godine dobilo snažnu podršku upravo za aktivnosti na promovisanju Kodeksa ponašanja predstavnika farmaceutske industrije u komunikaciji sa zdravstvenim radnicima. Farmaceutske kompanije su poslednjih godina iskazale puno razumevanje za tešku ekonomsku situaciju u kojoj se Srbija nalazi obezbeđujući kontinuirano snabdevanje lekovima čak i u situacijama kada to za njih nije bilo ekonomski opravdano.

Partnerski dijalog farmaceutske industrije i nadležnih državnih organa jedan je od razloga zbog kojeg pacijenti u Srbiji nisu osetili u punoj meri ekonomsku krizu koja je pogodila Srbiju i njen zdravstveni sistem. Sa druge strane, zbog očuvanja transparentnosti i poštovanja zakona, udruženje INOVIA očekuje i da se RFZO u potpunosti pridržava važećih regulativa. Podsećamo da RFZO do sada nije obradio ni jedan od zahteva za stavljanje na pozitivnu listu lekova koji su podneti u skladu sa zakonom, tokom marta 2013. godine, iako je zakonski rok odavno istekao. Posebno je neprihvatljivo što RFZO i dalje krši Zakon o izmenama zakona o zdravstvenom osiguranju prema kojem je bio u obavezi da donese novi Pravilnik o kriterijumima načinu i postupku za stavljanje odnosno skidanje lekova sa liste lekova još krajem marta ove godine. INOVIA je dosadašnjim radom jasno pokazala interes da kroz partnerski odnos sarađuje sa institucijama Republike Srbije i aktivno učestvuje u unapređenju zdravstvenog sistema. Pristup baziramo na načelima konstruktivnosti i proaktivnosti
u rešavanju kompleksne situacije u kojoj se nalazi zdravstveni sistem – očekujemo da institucije pokažu sličan nivo interesa i konkretnosti da kroz saradnju učinimo više za pacijente u Srbiji.

 

Sastanak 19 farmaceutskih kompanija sa predstavnicima delegacije EU i ambasada u Beogradu

Beograd, 21. novembar 2013.

Čelnici 19 multinacionalnih farmaceutskih kompanija koje posluju u Srbiji, okupljenih u Udruženju Inovia, razgovarali su sa predstavnicima delegacije Evropske unije i predstavnicima ambasada zemalja EU, SAD, Japana i Švajcarske o uslovima poslovanja u Srbiji i nastavku usklađivanja domaćih propisa sa regulativama Evropske unije. Predstavnici diplomatskog kora upoznati su sa svim aktuelnim pitanjima u vezi sa saradnjom farmaceutske industrije sa državnim institucijama, poštovanjem zakonskih regulativa i propisanih rokova i predstojećim izmenama procesa nabavki.

Na sastanku je zaključeno da je od izuzetne važnosti da Srbija što pre u potpunosti harmonizuje sve zakonske akte sa propisima Evropske unije, jer će oblast zdravstva iduće godine biti na agendi procesa priključenja Srbije EU. Takođe je naglašeno da svi učesnici u procesu proizvodnje, registracije, nabavke i distribucije lekova moraju striktno da se pridržavaju svih evropskih i domaćih propisa kako bi pacijentima u Srbiji bila obezbeđene savremene terapije i kontinuirano snabdevanje lekova uz striktno očuvanje i kontrolu kvaliteta medikamenata i načela transparetnosti u procesima nabavki i stavljanja lekova na liste. Udruženje proizvođača inovativnih lekova INOVIA saopštilo je predstavnicima diplomatskog kora svoja uveravanja da će pružiti maksimalnu podršku državnim institucijama da što uspešnije sprovedu promene u zdravstvenom sistemu koje slede, a koje bi trebalo da rezultiraju kvalitetnijom zaštitom za pacijente.

Sve članice Inovia iskazale su iskrenu spremnost da se kroz partnerski dijalog sa državom i prenošenjem znanja i iskustava iz drugih zemalja značajno podigne kvalitet zdravstvene zaštite u Srbiji u najkraćem mogućem roku.

 

Markice za lekove neefikasan sistem zaštite

Beograd, 13. oktobar 2013.

Udruženje proizvođača inovativnih lekova INOVIA podržava inicijativu ministra zdravlja i direktora RFZO o ukidanju kontrolnih markica na lekove jer je njihovo uvođenje uzrokovalo tehničke poteškoće i nepotrebne dodatne troškove i državi i proizvođačima lekova. Uprkos tome što su uvedene pre dve godine da bi "bili osujećeni nezakonita trgovina lekovima i pojava falsifikata", kontrolne markice su se pokazale kao neefikasno sredstvo zaštite koje je opterećivalo troškove proizvodnje i distribucije lekova i povećavalo izdvajanja iz državne kase.

Nekoliko puta su se INOVIA i domaći proizvođači lekova obraćali prethodnom ministru zdravlja sa argumentima protiv ishitrene odluke uvođenja kontrolnih markica, ali tadašnja vlada nije imala sluha za stavove farmaceutske industrije. Jedino elektronska identifikacija lekova, čije je uvođenje u zemljama EU planirano od 2017. godine, može da pruži punu zaštitu od falsifikata i Srbija će, kao buduća članica EU, svakako implementirati ovaj evropski sistem, jer će svi lekovi koji nam dolaze iz EU već biti obeleženi, isto kao što će lekovi koji se proizvode u Srbiji, a izvoze u EU zemlje morati da imaju istu zaštitu. Zbog toga je korišćenje paralelnog, a pritom zastarelog i nedovoljnog sigurnog sistema lokalnih markica – bespotrebno uvećavanje troškova, kako proizvođačima tako i državi.

Udruženje INOVIA prepoznaje ozbiljnost problema pojave falsifikovanih lekova ali ima puno poverenje u nadležne inspekcijske službe odgovorne za sigurnost lekova na tržištu Republike Srbije.

 

Pozitivna lista bez novih lekova

Beograd, 28. septembar 2013.

U Srbiji na tzv. pozitivnoj listi lekova nema nijednog novog inovativnog leka. Naša zemlja po pitanju novih terapija značajno zaostaje čak i u odnosu na zemlje u regionu, upozorava Udruženje proizvođača inovativnih lekova – Inovia. Pacijenti u Srbiji zbog toga nemaju prilike da se leče najmodernijim terapijama koje su na raspolaganju pacijentima u susednim zemljama, čime se stavljaju u neravnopravan položaj, a zdravstveni sistem ne koristi mogućnost da se kroz primenu savremene terapije dođe do ušteda kroz smanjenje broja bolničkih dana. Izbegavanje skupih operativnih procedura, smanjenje komedikacije i kupiranja neželjenih efekata, kao i smanjenje trajanja bolovanja, prednosti su koje donose inovativni lekovi.

Proces stavljanja novih lekova na listu je praktično obustavljen u 2013. godini i ne zna se kada će biti ponovo pokrenut, budući da je jedan rok već prošao, a uskoro će i drugi. Naime, u martovskom roku ni jedan od podnetih zahteva za stavljanje lekova na listu nije obrađen, niti su farmaceutske kompanije dobile bilo kakvo rešenje ili odgovor od nadležnog Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). Štaviše, Pravilnik o stavljanju lekova na pozitivnu listu još uvek nije usaglašen sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, iako je rok koji je RFZO imao da to učini, istekao još pre šest meseci. Tako da nije jasno ni da li će lekovi za koje se zahtevi podnose u drugoj polovini septembra uopšte biti razmatrani.